Your daily mailbox is boring? Let me share my boringness with you. Enter your email address here:

Delivered by FeedBurner

Monday, 7 June 2010

Nuklear FAQ 2

Q: Apakah kelebihan sumber tenaga nuklear?

A: Secara umum, loji kuasa nuklear mempunyai rekod keselamatan yang sangat cemerlang sejak hampir 60 tahun yang lalu apabila loji kuasa nuklear mula dibina pada tahun 1950-an. Sumber tenaga nuklear mampu:

i. menjamin keselamatan pembekalan tenaga negara kerana semua jenis tenaga jenis bahan api nuklear, iaitu uranium, thorium dan plutonium mengandungi tenaga specifik yang tinggi.

ii. keselamatan pembekalan tenaga negara tentunya akan lebih terjamin, terutama dalam keadaan pengurangan (depletion) sumber tenaga yang lain dalam negara, terutama simpanan dan rizab minyak mentah dan gas asli negara.

iii. melindungi alam sekitar, kerana dari segi perlindungan alam sekitar, kadar penghasilan gas rumah hijau atau karbon(carbon burden) yang jauh lebih rendah bagi setiap unit kuasa elektrik yang dijana, dan berjaya mengurangkan kira-kira 8% daripada jumlah penghasilan karbon dioksia dunia berbanding dengan sumber tenaga lain. Keseluruhan rantaian bagi penjanaan kuasa nukelar (production chain) daripada perlombongan uranium sehingga kepada pelupusan sisa nuklear hanya menghasilkan di antara 1 hingga 6 g karbon bagi setiap kilowatt-jam elektrik.

-Sumber: Soalan-soalan yang kerap di tanya mengenai Kuasa Nuklear, Agensi Nuklear Malaysia.

No comments: